Puoselės didžios didikų giminės paveldą

Genovaitė KAZIELIENĖ

Penktadienį Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro kon-ferencijų salėje vyko pirmoji tarptautinė konferencija „Dabartis yra istorija. Kuo Kosakovskių palikimas yra šiuolaikinėje Europoje?“ Ją organizavo Ukmergės rajono savivaldybė, Kosakovskio fondas ir Kraštotyros muziejus. Į renginį atvyko Lenkijos ir Baltarusijos delegacijos. Konferencijos metu dalyvių pranešimai ir svečių pasisakymai buvo sinchroniškai verčiami į lietuvių ir lenkų kalbas.

Pasveikino ir muziejų

Konferencijoje dalyvavusi jos globėja Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė pasveikino susirinkusiuosius, taip pat ir Kraštotyros muziejų, kurio įkūrimo diena – 1944 metų gegužės 6-oji – sutapo su šio renginio data. Parlamento vadovė konferenciją moderavusiai Kraštotyros muziejaus direktorei Vaidutei Sakolnikienei įteikė dovaną.

Lenkijos ambasadoriaus sveikinimas

Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondo pirmininkė Gražina Drėmaitė perskaitė Lenkijos ambasadoriaus Lietuvoje Jaroslavo Čiubinskio sveikinimą.

Ji taip pat sakė, jog 2016-uosius paskelbus Vietos bendruomenių metais sveikintina, kad renginys vyksta Ukmergėje, nes kalbant apie paveldą, tik vietos bendruomenė gali suprasti savo aplinką, ją gerbti ir puoselėti.

G. Drėmaitė minėjo, jog asmeniškai pažinojo Sofiją Mariją Kosakovską-Šanaicą (Jono Eustachijaus Kosakovskio – jauniausio grafo Stanislovo Kazimiero Kosakovskio sūnaus, paskutinio oficialaus Vaitkuškio dvaro savininko, dukra – aut.), kuri sovietiniais metais padėjo jos tėvui Vladui Drėmai išspausdinti istorinius straipsnius apie XVII-XVIII amžiaus architektus. Istorikė taip pat sakė, jog S. M. Kosakovska-Šanaica parašė knygą, kurioje smulkiai papasakojo apie Vaitkuškio dvare praleistas vaikystę, jaunystę, ir patikino, jog dės pastangas, kad šis leidinys būtų išverstas į lietuvių kalbą. „Tikiuosi ir savivaldybės pagalbos. Jeigu mes įgyvendinsime tą tikslą, tai bus puiki dovana Lietuvai, Ukmergės kraštui, kurią galėsite dovanoti savo svečiams“, – pažymėjo pranešėja.

Ji taip pat perskaitė kelias ištraukas iš knygos.

Apie Kosakovskius – istorikų pasakojimai

Lenkijos Olštino Varmijos ir Mozūrijos universiteto profesorius Norbert Kasparek, parašęs disertaciją apie Vaitkuškio dvarą valdžiusius Kosakovskius, padarė pranešimą apie XIX amžiaus Lietuvos didikų gimines.

Kosakovskio fondo prezidentė Anira Wojan kalbėjo apie tai, jog reikėtų išsaugoti žinomų žmonių darbus, jų atmintį. Šio pranešimo metu vyko ir SKYPE konferencija su nevyriausybinio KARTA archyvo – Lenkijos istorinių tyrimų ir socialinių archyvų centro – atstove.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė Rima Dirsytė supažindino su šioje bibliotekoje saugomais Kosakovskių šeimos archyvais, o vyriausioji bibliografė Jadvyga Misiūnienė kalbėjo apie asmeninius šios giminės knygų rinkinius.

Svečias iš Baltarusijos, Didžiosios Berestovicos istorijos muziejaus, Volkau Yauhen pristatė Kosakovskių šeimos istoriją muziejaus rinkiniuose ir Berestovicos gyventojų atmintyje.

Didžiosios Berestovicos istorikas, blogeris Mikalai Parasiatnikau rodė ir komentavo nuotraukas, kuriose užfiksuotas Kosakovskių palikimas: Didžiosios Berestovicos dvaras ir aplinkiniai bajorkaimiai. Jis ypač pabrėžė čia esančios bažnyčios unikalumą – nors jos fundatorius Kosakovskis ir labai stengėsi išlaikyti bažnyčią, tačiau Rusijos imperija ją pavertė cerkve. Šių maldos namų rūsiuose buvo rasta apie 200 karstų.

Baltarusijos Gardino muziejaus istorikas kraštotyrininkas Lushchyk Siarhei pristatė Didžiosios Berestovicos dvaro archyvinius duomenis.

Konferencijos dalyviams demonstruoti Didžiosios Britanijos istoriko Andrew Cowan filmas apie Boverių San Klerų giminę Lietuvoje bei Prancūzijos mokslininkės Beatrice de Tredern istorinė medžiaga apie grafus Lavalius.

Ukmergės kraštotyros muziejaus muziejininkas Raimondas Ramanauskas pasakojo apie Ukmergės miesto galvą Stanislovą Kazimierą Kosakovskį.

Skaitmeninio archyvo „Vojtkuszki“ koordinatorius Mateusz Klempert kalbėjo apie Kosakovskių šeimos moteris.

Pašilės šv. Barboros bažnyčios klebonas Rimantas Laniauskas padeklamavo savo eilėraštį lietuvių ir lenkų kalbomis.

Konferencijos pabaigoje buvo pagarsintas skaitmeninio archyvo „Vojtkuszki“ susitarimas su Baltarusijos delegacija bei pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Šiame archyve bus kaupiama medžiaga ir apie kaimyninėje šalyje gyvenusių didikų istoriją.

Buvo aukojamos šv. Mišios

Šeštadienį Pašilės Šv. Barboros parapijos bažnyčioje buvo aukotos šv. Mišios. Delegacijų nariai taip pat aplankė Vaitkuškio dvaro rūmų bokštą ir dvarvietę. Svečių namuose „Kurėnai“ vyko baigiamoji internetinė sesija, kurios metu aptarti renginio rezultatai.

Ryšiai bus plėtojami

Konferencijos kuratorius, rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjo pavaduotojas Julius Zareckas teigė, jog šis tarptautinis renginys, kurį inicijavo Kosakovskio fondo prezidentė A. Wojan, buvo vienas pirmųjų žingsnių, puoselėjant Kosakovskių giminės paveldą. J. Zareckas teigė, jog ir toliau plėtojant ryšius bus tyrinėjamas, viešinamas ir saugomas šios didikų giminės kultūrinis palikimas.

Bendradarbiavimas prasidėjo po atradimo kapavietėje

Praėjusių metų spalio mėnesį atliekant archeologinius tyrimus Pašilės kapinėse, čia palaidoto grafo S. K. Kosakovskio kapavietėje aptiktas 20 kvadratinių metrų ploto iš plytų sumūrytas rūsys su jame sukrautais beveik 12 karstų. Tai sudomino jo palikuonis. Metų pabaigoje į Ukmergę atvyko ir beveik savaitę viešėjo Varšuvoje gyvenantis dailininkas Pavelas Šanaica Kosakovskis – Pašilės kapinėse palaidoto grafo S. K. Kosakovskio provaikaitis su žmona A. Vojan bei dukra Olivia.

Tuomet A. Vojan teigė, kad šis radinys paskatino imtis tarptautinio projekto – įsteigti Kosakovskių istorinį edukacinį institutą, sukurti virtualų jo archyvą.

Kovo pabaigoje Ukmergės kraštotyros muziejus pasirašė pirmąją keturšalę bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu K. Čiurlionio dailės muziejumi, Nacionaline M. Mažvydo biblioteka ir Lenkijoje įkurtu A. Vojan vadovaujamu „Jono Eustachijaus Kosakovskio fondu“.

Sutarties pasirašymo dieną Kraštotyros muziejuje buvo pristatytas fotografijų albumas „Vaitkuškis. Grafas Stanislovas Kosakovskis (1837–1905) ir XIX amžiaus mėgėjų fotografija“, atidaryta iš Kauno atkeliavusi pa-roda „Kasdienės gėlės: moterų ir vaikų portretai iš grafo Stanislovo Kazimiero Kosakovskio fotografijų rinkinio“.

Šio renginio metu buvo aptarta ir gegužės pradžioje Ukmergėje numatyta surengti mokslinė konferencija.

Bendradarbiavimo sutartį pasirašė A. Vojan ir V. Yauhen.

G. Drėmaitė.

Renginyje dalyvavo lenkų ir baltarusių delegacijos.

Dainiaus VYTO nuotr.

Straipsnis: Gimtoji žemė

Posted in Naujienos.