Spalvingas poetinis ruduo Žemaitkiemyje

Griškevičius Kęstutis. Gimtoji žemė, 2008, spalio 18 d., p. 8 Prasidėjo šventomis Mišiomis Paminėti kraštiečio poeto Vlado Šlaito 88-ąsias gimimo metines į Žemaitkiemį rinkosi jo artimieji, literatai, kultūros darbuotojai, rajono valdžios atstovai, svečiai iš Anykščių, Kauno, Vilniaus, Jonavos, Ukmergės. Pirmiausia atvykusieji suko į senąją miestelio Šv. Kazimiero bažnyčią, kurioje Mišias aukojo Žemaitkiemio, Lyduokių ir Balninkų […]

Pabaiskiečiai grįžo prisiminti savo šaknis ir padėkoti

Ežerskytė, Loreta. Gimtoji žemė, 2008, liepos 17 d.            Liepos 6-ąją Pabaiskas minėjo ne tik Valstybės dieną. Tądien nuo ankstaus ryto miestelyje skambėjusi muzika visus, didelius ir mažus, kvietė į pirmą kartą surengtą kraštiečių šventę. Bendruomenės aktyvistų pakviesti, į renginį „Sveikas, kraštieti“ atvažiavo būrelis buvusių pabaiskiečių, kurių širdyse ši vietovė tapusi gražiausiu ir mieliausiu žemės […]

Pabaiske susitiko kraštiečiai

Juodvalkienė, Ligita. Ukmergės žinios, 2008, liepos 10 d. Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo šven­tė pa­bais­kie­čiams su­ta­po su ki­tais dviem reikš­min­gais įvy­kiais. Tą­dien pir­mą kar­tą įvy­ko Pa­bais­ko apy­lin­kių kraš­tie­čių su­si­ti­ki­mas – šven­tė „Svei­kas, kraš­tie­ti“. Jo­je da­ly­va­vo žmo­nės, iš­si­bars­tę po Lie­tu­vą, bet šak­ni­mis ir šir­di­mi te­be­si­jau­čian­tys pa­bais­kie­čiais. Šie­met šven­čia­mas ir 450 me­tų Pa­bais­ko mies­te­lio ju­bi­lie­jus. Pa­bais­ko se­niū­ni­jos se­niū­nas Ge­di­mi­nas La­pu­kas […]

Olandų labdara Ukmergei

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre lankėsi Vilniaus ukmergiečių bendruomenės narys Jonas Galalis su viešniomis  iš Olandijos. Svečiai  norėjo artimiau  susipažinti su įstaiga, kuriai jau antri metai  teikia labdarą. Centro direktorė Inga Ostrauskienė papasakojo apie ukmergiškių, kurie naudojasi socialinėmis paslaugomis rūpesčius ir lūkesčius. Annie Mensinh vadovaujamos moterys pačios rodo iniciatyvą padėti Lietuvai. Jau pora metų jos […]

Praėjusio ir esamojo sandūroje

Kiselytė, Danė. Praėjusio ir esamojo sandūroje. Šeimininkė, 2007, rugs. 12-18 (Nr. 37), p.                       Atlaidai bažnytkaimiuose. Jie turi tik tai vietovei būdingą ir savitą koloritą. Spalvą ir kvapą. Būreliais ir pavieniui link šventoriaus traukia aplinkinių kaimų žmonės, pramaišiui su ryškiais išsiskiriančiais, išsiskiriančiais, miestietiškus apdarus dėvinčiais vaikais ir vaikaičiais. Kaimo moterys galvas apsirišusios šventinėm skarelėm, o […]

Šventės atgarsiai Seime

Gimtoji žemė, 2007, geg. 24, p. 2. Antradienį Seime buvo oficialiai atidaryta mūsų rajono fotografų meninės fotografijos darbų paroda “Ukmergė ir ukmergiškiai”, kuri yra vienas iš miesto šventės renginių. Jos iniciatoriai – Vilniaus ukmergiškių draugijos vadovė, Seime dirbanti Regina Škuropad ir Seimo narys Rimantas Smetona. Parodos atidaryme dalyvavo gražus būrelis ukmergiškių – savivaldybės administracijos direktoriaus […]

Parodoje – archyvų dokumentai

Gimtoji žemė, 2007, geg. 24, p. 5. Praėjusią savaitę Kraštotyros muziejuje atidaryta paroda “Ukmergė archyvų dokumentuose”. Atidaryme be kitų svečių dalyvavo Panevėžio bei Marijampolės archyvų direktoriai. Tai vienas iš daugelio renginių, skirtų 215-ųjų miesto teisių grąžinimo Ukmergei metinių paminėjimui. Parodos globėjai – rajono meras Algirdas Kopūstas ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorius […]

Į Žemaitkiemį – kaštonų sodinti

Žeimantas, Vytautas. Į Žemaitkiemį – kaštonų sodinti, poetą Vladą Šlaitą pagerbti. Lietuvos aidas, 2007, spal. 10-11, p. 2 Kartu su Vilniaus ukmergiečių bendrija “Ar važiuosite į Žemaitkiemį kaštonų sodinti?” – neseniai paklausė Vilniaus ukmergiečių bendrijos pirmininkė Regina Škuropad. “Be abejo”, – nedvejodamas atsakiau. Už lango viliojančiai švietė rudens saulė, oras puikus, tokiam esant sakoma, kad […]

Menų šventė Pabaisko parapijos bažnyčioje : Pabaisko mūrinės bažnyčios 170-mečiui

Eskizai, Nr. 16 (2006), p. 22-25. 2006 m. rugpjūčio 12 d. Pabaisko senoji bažnyčia šventė dvi istorines sukaktis. Pirmoji – 1436 m. Medinės šventovės įkūrimas – Vilkmergės mūšio nugalėtojams ir aukoms atminti. Ją mums primena legendos ir senstelėjusi literatūra – ,,mūšio vietoje kitais (1436) metais buvo pastatyta medinė bažnyčia’’. Anot istorikų – medinukei sukako lygiai […]

Laiko dulkes nubraukus

Dveji pastarieji metai Pabaisko krašto istorijoje žymi iškilių datų – Pabaisko mūšio ir Pabaisko bažnyčios įsteigimo jubiliejus. Gausiai spaudoje buvo nušviesti praėjusių metų Pabaisko kautynių 570-osioms metinėms skirti renginiai, tikėtina, kad šiokio tokio sujudimo ir šurmulio sulauks ir rudenį ketinamas pažymėti garbingas bažnyčios įkūrimo jubiliejus. Bevartant tarpukario Lietuvos spaudą ir tikintis surasti informacijos apie nepriklausomos […]